FacebookRss

Pomôžte svojej knihe

Pridal/la v/vo dňa 10-10-13

Pomôžte svojej knihe

Je krásne mať spolutvorcu pri zrode novej knihy. Najmä, ak dokážeme medzi sebou nájsť tvorivý súlad a vieme si byť umelecky vzájomne užitoční. Pri tvorbe mojich kníh mi pomáhal môj priateľ, editor Kisha Breslaw. Niektoré vydavateľstvá podceňujú prácu editora, často očakávajú od autora, že túto odbornosť zvládne úplne sám a zbytok práce už odvedie jazyková korektorka. Česť všetkým vydavateľstvám, ktoré úlohu editora považujú naďalej za nevyhnutnú – je totiž mimoriadne dôležitá.
 
Pomôžte svojej knihe
K tomu, aby vaše knihy boli naozaj dobré, vám môžu pomôcť jazykovo a literárne zdatní priatelia,
alebo šikovný editor, či editorka. Niekto, kto vie pracovať so slovom, s jazykom, s umeleckou
literatúrou a dokáže mať nad vaším rukopisom nadhľad. Mnoho čitateľov a čitateliek mi posiela
svoje rukopisy na posúdenie. Je to pre mňa veľká česť, sama som bola kedysi v situácii, keď som
potrebovala pomôcť s mojou prvou knihou a považujem za veľký zázrak, že sa mi podarilo dostať sa
priamo k majiteľovi Panta Rhei a požiadať ho o radu. Táto (pre mňa vzácna) skúsenosť samozrejme
nepriniesla úspešný výsledok hneď, bol to proces. Vďaka tomu dnes viem, akým veľkým prínosom
je umožniť svojej knihe dozrieť do jej najlepšej podoby. Rovnako dôležité je vedieť pracovať so
štylistikou a textom. Popracovať s myšlienkami a dôkladne sledovať napríklad postupnosti dejov
aj počas priebežných zásahov. V ére rýchlokvasnej tvorby sa aj lepším vydavateľstvám stáva, že im
uniknú súvislosti, pretože sa podceňuje čas na opakované súvislé čítanie. Jazyková korektorka urobí
zásah, ten sa graficky akceptuje a až keď je kniha vydaná, zistí sa, že hlavná postava si najprv kúpila
červenú sukňu a až neskôr po nej začala túžiť. Bizarné…
 
O práci editora
Mnohí autori kníh dokončia svoj rukopis, v lepšom prípade ho pošlú na jazykovú korektúru a tým
považujú svoju prácu za ukončenú. Pokiaľ ide o autorov, na ktorých rukopisy vydavateľstvá
s nadšením čakajú a majú zaručené, že ich práca prejde odborným zásahom editorov, je to
pochopiteľné. Pokiaľ ide o nových autorov, je naivné domnievať sa, že sa ich neučesaný rukopis
zmení na knihu, ktorú chce vydavateľstvo vydať.
 
Každá kniha potrebuje dozrieť
To máte ako s vínom, aj to prechádza procesom dozrievania. Alebo s koláčom, tiež ho nikomu
neservírujete nedopečený. Proces dozrievania v literárnej tvorbe je najmä o čase venovanom
opravovaniu, vylepšovaniu a prepisovaniu rukopisu. Je prekvapujúce, ako vznikali najlepšie
state dobrých kníh. Autor knihu napísal, editor komentoval a navrhol úpravy, ktoré urobili text
pochopiteľnejším a štylisticky čistejším. Autor názory editora akceptoval, v prípade sporných
momentov navrhol iný variant a tento proces sa opakoval dovtedy, kým spolu nenašli to najlepšie
finálne riešenie. Prepisovanie a opravovanie rukopisu totiž nezriedka trvá dlhšie ako samotný čas
venovaný napísaniu knihy.
 
Keď si knihu vydá autor sám
Pokiaľ chcete svoju knihu vydať vo vlastnej réžii, mala by prejsť rovnakými postupmi akými
prechádzajú knihy vo veľkých vydavateľstvách. Ak chcete svoj rukopis ponúknuť vydavateľstvám,
rozhodne ho majte v čo najlepšej verzii, akú dokážete pripraviť, aj keď určitú časť práce dobré
vydavateľstvá urobia na svoje náklady (viac o tejto téme nájdete v článku Ako vydať knihu). Otázne ostáva už iba to, na koho sa vo vydavateľskej sfére obrátiť a kto o váš rukopis prejaví konkrétny záujem?
 
beseda s Dadom2Príklady spolupráce – vznik knihy
S autorkou knihy Tak som to chcela sme spolupracovali pôvodne na úplne inom rukopise. Erika Hornáková ma najprv oslovila ohľadom tutoringu pri úvodnom písaní. Výsledkom našej komunikácie bol najprv rukopis, ktorý je jej umeleckou prvotinou a doposiaľ nebol vydaný, ale v skutočnosti z môjho pohľadu je nádhernou výpoveďou jej osobného života. Na podnet tohto rukopisu sme ju pozvali na jednu z našich literárnych besied, na ktorej s ňou urobil viac rozhovorov aj Slovenský rozhlas. Absolvovali sme spolu odborné stretnutie vo vydavateľstve, ktoré so svojimi autormi naozaj korektne pracuje, ale prostriedky na získavanie kníh získava pomalšie. Nasledovala spolupráca na rukopise Tak som to chcela, s ktorým Erike pomáhal Kisha Breslaw ako editor. Tento rukopis následne vydalo vydavateľstvo Ikar a za účasti Silvie Šarköziovej s Cigánskymi diablami, novinárky Jarmily Vaňovej a Dada Nagya sme knihu Tak som to chcela spoločne uviedli do života.
 
Editor, redaktor, odborná spolupráca na knihe
Nesmierne ma inšpiroval jeden autor, ktorý zverejnil úryvky z mailov, ktoré si medzi sebou vymieňal so svojou editorkou. Boli vtipné, podnetné aj poučné. S editorom Kishom Breslawom som zažívala niečo podobné a aj keď je proces prepisovania menej tvorivý ako písanie knihy, obľúbila som si túto fázu zrodu knihy. Čoskoro ju našim čitateľom priblížim prostredníctvom pripravovaného článku o komunikácii medzi autorom, editorom a jazykovou korektorkou.
 
Ak sa rozhodnete využiť služby našej spoločnosti týkajúce sa posúdenia rukopisu alebo máte záujem
o kontakt na Kishu Breslawa alebo vás zaujímajú naše vzdelávacie aktivity pre autorov, môžete
využiť našu službu pre autorov kníh Poradenstvo grátis alebo sa prihláste do série krátkych komorných workshopov pre autorov nových rukopisov. Viac info na grevicka@tricio.sk.
 
Gabriela Revická
 
Príbuzné články:
– Autorka, s ktorou som spolupracovala a spolupracujem
– Ako urobiť krst knihy alebo ako slávnostne uviesť knihu do života
 

404