FacebookRss

Ako urobiť krst knihy alebo ako slávnostne uviesť knihu do života

Pridal/la v/vo dňa 12-9-13

Ako urobiť krst knihy alebo ako slávnostne uviesť knihu do života

Zorganizovala som niekoľko krstov kníh a každý bol iný. Je rozdiel, keď sa krst knihy stane súčasťou nejakej významnej akcie alebo keď naň prizvete hostí výhradne kvôli uvedeniu vašej knihy do života. Oba spôsoby majú svoj význam a oba môžu byť veľmi efektívnym nástrojom pre ďalšiu podporu predaja knihy.
 
Keď mi vyšla knižná publikácia Ukážem Ti Slovensko I, bola veľmi útla. Nepovažovala som ju za knihu a nezdalo sa mi vhodné prezentovať ju ako svoje prvé dielo. Nič podobné maličké však na slovenskom trhu nebolo a vďaka svojej dvojjazyčnosti sa kniha ľahko posúvala medzi širšiu cieľovú skupinu navyše bez vekového ohraničenia. V tom čase sme sa v rámci našej regionálnej komunity už niekoľko mesiacov dohadovali s Ivetou Radičovou na besede v našom meste. Krst publikácie mal byť len súčasťou programu, ale krstná mama bola atraktívna, a tak pritiahla mnoho našich ubytovateľov z celého Slovenska, aj mnoho ľudí z nášho mesta. Moderátorkou akcie bola Alenka Kuišová. Zhodou okolností padol termín akcie na prvý deň prezidentskej kampane, takže prišlo aj viac novinárov, než bolo avizovaných. Krst ako podružná akcia veľkej akcie sa javil ako veľmi efektívny, ale ďalší som si želala mať orientovaný priamo na výsledok svojej práce. Veď napokon išlo o beletriu, nie o promo Slovenska, ako pri prvej publikácii, bolo mi teda jasné, že mám inú cieľovú skupinu s možnosťou viac ju i spoznať.
 
Autogramiada Juliet
 
Krst knihy Momenty zo života vydatej ženy som zorganizovala v spolupráci s Panta Rhei a krstnou mamou knihy bola Alena Heribanová, moderátorom akcie Dado Nagy. Opäť prišlo veľa hostí, veľa novinárov a rozhovory z krstu knihy sa dostávali do printov, rozhlasu aj do televízie. Účasť novinárov však v tomto prípade zabezpečovala okrem mňa aj kamarátka (Zuzka Beňová, ktorej biznis je na PR zameraný). Účasť hostí som si zabezpečila sama, prišlo veľa mojich priateľov a známych, no mnohí už knihu mali kúpenú. Keby som vyhodnocovala akciu, bola veľkolepá, prišiel na ňu aj môj prvý vydavateľ, majiteľ Panta Rhei – László Bodok, ktorý na podobné akcie chodí veľmi ojedinele. Jedinou slabou stránkou krstu bol jeho termín, sama sebe by som odporúčala zrealizovať krst knihy čo najskôr po vydaní knihy, nie štyri mesiace po tom, ako je na trhu, ale bol to dobrý poznatok. Krstili sme hlávkovým šalátom a muškátom, lebo šaláty a muškáty boli dôležitou súčasťou ,,Momentov.“
 
Momenty
 
Pre druhé vydanie knižnej publikácie Ukážem Ti Slovensko II. som si zvolila za krstnú mamu Júliu Lorencovič (Kravcovú v tom čase), našu prvú navigačnú dôstojníčku, ktorá naviguje 19-poschodovú výletnú loď. Aj vďaka nej sa kniha dostala na rôzne kontinenty sveta a vďaka mnohým nadšencom tejto malej knižky doslova obletela svet (darovala ju dokonca Danovi Brownovi). Krst sa konal v Panta Rhei ( v Eurovei), akciu moderovala Alenka Kuišová. Krstili sme chlebom a soľou a prišlo ma podporiť mnoho priateľov, obchodných partnerov, novinárov a samozrejme moji najbližší. Nedostatky? Netuším.: – )
 
Ukazem Ti Slovensko II
 
Moju ďalšiu knihu som krstila sama, s pieskom na ostrove Ráb. Vydala som ju pod pseudonymom a tak sa žiadne mediálne ani iné verejné stretnutia nekonali, hoci knihu novinári radi komentujú…
 
Kniha Juliet a tá druhá mala špeciálny krst. Mám pocit, že moja Juliet si organizuje veci sama a nedá sa jej určiť jasný smer. Slávnostne sme ju uviedli do života s jej krstnou mamou, mojou priateľkou Slávkou Halčákovou. Krstili sme hlinou z Avalonu (doniesla mi ju kňažka u ktorej sa učím), hlinou z miest, na ktorých som sa lúčila s mojimi múzami pre Juliet a s parfémom, ktorý je vyrobený zo špeciálnej esencie. Slávnosť sa diala na veľkom ženskom sumite Inspired Women 2013, na ktorom sa zúčastnilo vyše 400 hostí. Bola to nádherná akcia, ktorej predchádzala moja prednáška a po nej bol široký priestor pre zoznámenie sa s mojimi novými čitateľkami. Je pre mňa zaujímavé poznať ľudí, ktorí ma čítajú.
 
Juliet krst
 
Aby som slávnostne uviedla Juliet aj pred tými, ktorí sa sumitu nezúčastnili (išlo o 3-dňovú akciu v hoteli Double Tree Hilton v Bratislave), zorganizovala som besedu spojenú s autogramiádou v Panta Rhei (Poštová), ktorú moderoval Dado Nagy. dat sem foto (Kniha sa aktuálne prekladá do troch jazykov, v krátkej dobe sa začne do štvrtého a vďaka záujmu čitateliek oslovuje vydavateľstvo nových literárnych agentov a záujemcov o jej šírenie na ďalších trhoch.)
Keď sa ma spýtate Ako zorganizovať krst knihy, odpoviem vám otázkou Kto je vaša cieľová skupina? Budem sa pýtať, koho chcete na krste mať, koho plánujete pozvať, čím ohúri vaša kniha novinárov, koho plánujete požiadať za krstného rodiča knihy. Potom spoločne zistíme, kde je najlepšie krst knihy zorganizovať, v akom čase, čím akciu spestriť alebo k čomu ju pridružiť. Pre nájdenie dobrej odpovede často pomôžu dobré otázky.
 
Gabriela Revická
 
 
V prípade záujmu o službu Ako zorganizovať krst knihy píšte na en@tricio.sk.
Chcete vedieť Ako vydať knihu? Venujete sa písaniu knihy? Poradíme Vám.
 
 

404