FacebookRss

Zoznam knižníc, do ktorých treba po vydaní knihy zaslať povinné výtlačky – aktualizácia zákona na konci článku

Pridal/la v/vo dňa 6-4-13

Po vydaní knihy treba na základe zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel zaslať do desiatich dní od začatia rozširovania povinné výtlačky do určených knižníc na svoje náklady. Pri náklade nad päťsto kusov je to desať kníh, pri náklade do päťsto kusov sú to štyri knihy, podľa nasledovného zoznamu:
 
Pri náklade nad päťsto výtlačkov
 
Slovenská národná knižnica – 2 kusyOddelenie doplňovania
Adresa: nám. J.C.Hronského 1, 036 52 Martin
tel: 043/41312 67 – ústr.
fax: 043/41331 60
E-mail: snk@snk.sk
 
Parlamentná knižnica Národnej rady Slovenskej republiky – 1 kusAdresa: Nám A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava
tel: 02/502413443
E-mail: gadugeor@nr.sr.sk
 
Štátna vedecká knižnica – 1 kusAdresa: Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
tel: 048/4155067
fax: 048/4124096
E-mail: bibliotheca@svk.bb.sanet.sk
 
Ústredná knižnica SAV – 1 kusAdresa: Klemensova 19,814 67 Bratislava
tel: 02/52926321-5 – ústr.
fax: 02/52921733
E-mail: knizcaun@savba.sk
 
Štátna vedecká knižnica v Košiciach – 1 kusAdresa: Hlavná 10, 042 30 Košice
tel: 055/622 27 80
fax: 055/622 23 31
E-mail: svkk@ke.sanet.sk
 
Štátna vedecká knižnica v Prešove – 1 kusAdresa: Hlavná 99, 081 37 Prešov
tel: 051/713437
fax: 051/724960
E-mail: ksk@po.psg.sk
 
Centrum vedecko-technických informácií SR – 1 kusAdresa: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 1
tel: 02/43 42 04 52, 54 43 12 07
fax: 02/54 43 12 07
E-mail: tarovska@tbb1.cvtisr.sk , lenka@tbb5.cvtisr.sk
 
 
Pri náklade do päťsto výtlačkov
 
Slovenská národná knižnica – 2 kusyOddelenie doplňovania
Adresa: nám. J.C.Hronského 1, 036 52 Martin
tel: 043/41312 67 – ústr.
fax: 043/41331 60
E-mail: snk@snk.sk
 
Univerzitná knižnica v Bratislave – 2 kusyAdresa: Michalská 1, 814 17 Bratislava
tel: 02/54431151-4, 54433641-5
fax: 02/54434246
E-mail: ukbnkc@ulib.sk

Od 21.7.2020 sa zmenil zákon v súvislosti s povinnými výtlačkami kníh. Aktualizáciu s výkladom si môžete prečítať v tomto článku.
 
Spracovala: Veronika Shaughnessy
Zdroj: www.snk.sk
 

404