FacebookRss

Viete, čo je ISBN?

Pridal/la v/vo dňa 14-1-13

Viete, čo je ISBN?

ISBN (International Standard Book Number) je medzinárodné štandardné číslo knihy, ktoré na Slovensku prideľuje Slovenská národná knižnica neperiodickým publikáciám.
 
História ISBN
ISBN vzniklo pôvodne ako SBN (štandardné číslo knihy) vo Veľkej Británii v r. 1968, s cieľom jednoznačnej identifikácie konkrétneho titulu. Pôvodne bolo SBN 9-miestne. V priebehu roka sa štandardné číslo knihy zmenilo na medzinárodné číslo knihy a rozšírilo sa na 10-miestne.
V r. 1970 schválila Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) medzinárodný štandard 2108, na základe čoho prešla medzinárodná koordinácia systému na Medzinárodnú agentúru ISBN v Berlíne, ktorá bola súčasťou Berlínskej štátnej knižnice. Systém ISBN má v súčasnosti 166 členských krajín.
 
Využitie ISBN
– identifikácia publikácií na medzinárodnej úrovni
– náhrada za dlhý bibliografický popis
– zjednodušenie tvorby a aktuálizácií databáz, väčšia prehľadnosť
– rýchlejšia dostupnosť informácií
– rýchlejší postup pri objednávaní a distribúcii kníh
– správa autorských práv
– využitie pri výpožičnom procese v knižniciach
– prehľadné monitorovanie vydavateľom, kníhkupectvom i knižnicou
 
Štruktúra ISBN
Od 1. januára 2007 poskytujú národné agentúry ISBN iba čísla ISBN pozostávajúce
z trinástich číslic, ktoré obsahujú nasledovné prvky:
· prefix
· identifikátor registrujúcej skupiny
· identifikátor žiadateľa (vydavateľa)
· identifikátor titulu
· kontrolná číslica
Písmená “ISBN” vždy v tlačenej podobe predchádzajú číslu ISBN.
 
Umiestnenie ISBN na publikácii
V prípade tlačených publikácií sa ISBN musí vyskytovať na:
– rube titulnej strany (strana s copyrightovou doložkou)
– spodnej časti titulnej strany, pokiaľ to nie je možné na rube titulnej strany
– spodnej časti zadného obalu
– spodnej časti zadnej obálky alebo akéhokoľvek iného obalu alebo ochranného puzdra
 
Aký je postup pri prideľovaní ISBN?
Vydavateľ pri prvom vstupe do systému ISBN musí identifikovať svoju vydavateľskú činnosť (živnostenský list, výpis z Obchodného registra,…), dôležitou informáciou pre NA ISBN je perspektíva vydavateľskej činnosti vydavateľa – či bude vydanie titulu jednorazové, alebo vydavateľ plánuje vydávať väčšie množstvo titulov (treba uviesť približný počet plánovaných vydaných titulov v roku).
ISBN sa žiada elektronicky prostredníctvom formulára na stránke Slovenskej národnej knižnice v sekcii Služby vydavateľom – ISBN, v ktorom musí vydavateľ uviesť nasledovné údaje o titule:
– vydavateľ
– autor
– názov
– podnázov
– číslo časti
– názov časti
– poradie vydania
– rok vydania
– forma (viazaný, brožovaný, elektronický – CD-ROM, DVD, online, e-book, e-pub, pdf, mobi)
– pri online dokumentoch aj URL adresu
– náklad

Pokiaľ vydavateľ vyplnil všetky údaje správne, po odoslaní svojej žiadosti mu bude približne do 2-3 pracovných dní pridelené číslo ISBN.
 
Výnimky – publikácie, ktorým nemožno ISBN prideliť
O pridelení alebo nepridelení ISBN konkrétnemu typu produktu rozhoduje po posúdení miestna registrujúca agentúra ISBN.
ISBN nemožno prideliť napr. textovým prácam a iným abstrahovaným výtvorom intelektuálneho alebo umeleckého charakteru, tlačeným materiálom s krátkodobou účinnosťou, akými sú reklamné materiály a pod., tlačeným hudobninám, umeleckým tlačiam a umeleckým súborom bez titulnej strany a textu, osobným dokumentom (elektronický životopis alebo osobnostné profily), pohľadniciam, hudobným zvukovým nahrávkam, softvéru, ktorý je určený na iný účel ako vzdelávací alebo inštruktážny, elektronickým vestníkom, elektronickej pošte a inej elektronickej korešpondencii, hrám,…
 
Môže sa ISBN použiť viackrát?
ISBN je jedinečné pre každú publikáciu, nikdy sa nepoužíva viackrát, pre viac publikácií, dokonca ani pre tú istú publikáciu, pokiaľ vyjde v inej väzbe, napr. ak bola publikácia pôvodne vydaná v pevnej väzbe, ktorej bolo pridelené ISBN a vydavateľ ju chce vydať v brožovanej väzbe, musí si pre brožovanú väzbu zvlášť požiadať o ISBN.
Rovnaké pravidlo platí aj pre elektronické verzie knihy. Pokiaľ vydavateľstvo plánuje vydanie knihy v knižnej väzbe, v brožovanej väzbe, ale aj v elektronických formátoch (e-book, e-pub, pdf či mobi), potrebuje pre každú verziu knihy samostatné ISBN.
Výnimkou je dotlač pôvodnej publikácie. Pri dotlači pôvodnej publikácie netreba nové ISBN, iba ak by došlo k zmene názvu alebo významnej zmene časti alebo častí knihy.
Vo všeobecnosti teda platí pravidlo, že každá verzia knihy musí mať nové ISBN.
 
Zdroj: Slovenská národná knižnica Martin: Príručka používateľa systému ISBN
Spracovala: Veronika Shaughnessy
Foto: Tricio Literary & Holiday Company
 

404