FacebookRss

Slovenský pravopis – jazykové okienko – pravopisné okienko

Pridal/la v/vo dňa 29-11-12

Slovenský pravopis – jazykové okienko – pravopisné okienko

Táto sekcia vznikla absolútne spontánne. Pri našej práci používame mnoho textov a niekedy sa môže stať, že nie sú pravopisne správne. Preto sme si začali robiť pracovné poznámky najčastejších chýb, ktoré sa opakujú v mnohých textoch i webstránkach. Ak máte chuť, pridajte aj vy prostredníctvom komentárov vaše postrehy. Pre prácu s odbornými textami vám radi odporučíme jazykovú korektorku alebo jazykového korektora. Pri bežnej kontrole je pre slovenskú gramatiku výbornou pomouckou elektronický lexikón slovenského jazyka slex.sk alebo slovnik.juls.savba.sk.

Kedy píšeme pred ,,ako” čiarku? Pred ,,ako” sa čiarka nepíše, pokiaľ ide o prirovnanie.
– v súčasnosti – nie v súčastnosti
– štandard – nie štandart
– kozub – spisovný tvar – nespisovný je krb, ale je obľúbenejší…
– krabica – škatuľa ?
– napadlo mi – nie napadlo ma
– prekáža – nie vadí

Kedy píšeme mäkké ,,i” a kedy tvrdé ,,y” v slovách ,,interiér” a ,,email”?
– pekné interiéry si rada obzerám (nominatív plurálu) – v peknom interiéri sa rada prechádzam (lokál) – v mojom emaili (lokál) – dostali sme dva emaily (nominatív plurálu)
– na serveri – nie na servri
– na záver – nie záverom

Kedy píšeme malé ,,v” a kedy veľké ,,V”? Keď oslovujeme jednu osobu, píšeme veľké ,,V”, keď viaceré osoby, píšeme malé ,,v”.

Sami alebo samy? Malá pomôcka, kedy použiť na konci mäkké i a kedy tvrdé y
– v životnom mužskom rode sa vždy píše -i
– v neživotnom mužskom rode, v ženskom rode a v strednom rode sa vždy píše -y

Príklad:

* Nominatív j. č.

Chlap/hrdina prišiel sám. Dub v lese zrazu sám spadol. Žena bola sama. Dieťa bolo samo.

* Nominatív m. č.

Chlapi/hrdinovia prišli sami. Duby v lese zrazu samy spadli. Ženy boli samy. Deti boli samy.

 

Ako sa správne skloňuje číslovka osem – ôsmych alebo ôsmich? Číslovka osem sa skloňuje podľa vzoru päť – piatich/piatych.
– pri radových číslovkách, napr. Oslava ôsmych narodenín (Oslava piatych narodenín) – sú ôsme/piate v poradí, takže správny tvar bude “ôsmych” – s tvrdým y

– pri základných číslovkách, napr. Po ôsmich rokoch práce pre rovnakú spoločnosť… (Po piatich rokoch práce pre rovnakú spoločnosť…) – tu je vyjadrený počet rokov, nie poradie, takže správny tvar bude “ôsmich” – s mäkkým i

 

Viac informácií o správnom používaní slovenskej gramatiky nájdete v našom Jazykovom okienku.

Máte záujem o kurz alebo o individuálne poradenstvo zamerané na postupy pred vydaním knihy? Odporúčame vám článok Ako upraviť rukopis pred zaslaním do vydavateľstva alebo nám jednoducho napíšte: workshopy@tricio.sk.

Spracovala: Veronika Shaughnessy
Foto: www.tricio.sk

404