FacebookRss

Kurzy na tému Ako vydať knihu

Pridal/la v/vo dňa 7-12-12

Kurzy na tému Ako vydať knihu

V minulosti sme vám predstavili dve lektorky kurzov tvorivého písania, pričom sú obe na knižnom trhu známe hlavne svojimi knihami. Pre tých, ktorí sa zaujímate o konkrétne kroky pre vydanie svojej knihy, sme pripravili kurz s nižšie uvedeným obsahom. Ak vám viac vyhovuje individuálne poradenstvo, obsah nastavíme vecnejšie a dĺžka konzultácie bude podstatne kratšia (info v nižšej časti príspevku).

1./ odborná časť
• ako hľadať a oslovovať vydavateľstvá, ktoré by mohli vydať vašu knihu
• akých chýb sa treba vyvarovať v rukopise knihy/časté pravopisné chyby – užitočné aj keď plánujete posunúť rukopis do vydavateľstva!!!
• kroky a postupnosti pre vydanie knihy vo vlastnom vydavateľstve
• ako robiť marketing pre podporu predaja vlastnej knihy
• základy knižnej distribúcie

2./ voľnejšia časť zameraná na literárny obsah vašej budúcej knihy
• cieľová skupina čitateľov/čitateliek
• kam smerovať odkaz, resp. posolstvo vašej knihy
• čím môže byť vaša kniha odlišná

Harmonogram:
9.30 – 10.00 príchod
10.00 – 12.15 prvá časť kurzu
12.15 – 13.30 obedňajšia prestávka (obed nie je zahrnutý v cene, v blízkosti miesta konania kurzu je mnoho reštaurácií, ktoré vám rada odporučím)
13.30 – 16.00 druhá časť kurzu
16.00 záver

Počas prvej i druhej časti kurzu je päťminútová prestávka. V cene kurzu je zahrnutá káva, čaj a drobné občerstvenie. Obed nie je zahrnutý do ceny. V prípade, že si prajete konzumovať vlastné nápoje, môžete si ich vziať so sebou. Kompletná dĺžka trvania je od 10.00 do 15.30 hod.

Inšpirácia pre účastníkov a účastníčky kurzu písania
Po prečítaní knihy Guernesyská literárna a koláčová spoločnosť som zmenila názov jednej z mojich firiem na Tricio Literary a Holiday Company, s. r. o.
Rada o tomto príbehu hovorievam na besedách na tému Aké knihy čítate, aké knihy čítame a aké knihy píšeme (besedy organizujem po celom Slovensku, miesta sa určujú po dohode so spoluorganizátorkami akcie – rada poskytnem viac info). Okrem inšpirácie ohľadom zmeny názvu firmy, mi táto kniha priniesla aj ďalšiu, prirodzenú, možno aj vtipnú, pretože súvisí s koláčmi. Na našich besedách preto nechýbajú koláče a prajem si, aby nechýbali ani na mojich kurzoch so zameraním na literárne témy. Preto ponúkam zľavu z ceny kurzu každému, kto prinesie koláče. Na množstve nezáleží!!!

Cena kurzu:
59 € Kto prinesie koláče, hradí o 4 € menej, čiže iba 55 €!
(Ak ste čítali pozorne vyššie rozpísanú informáciu, tak viete prečo…)

Miesto konania: Senec a Bratislava, konkrétne miesto upresníme konkrétnym záujemcom o kurz, akonálhe sa kurz naplní. V prípade, že sa vytvorí početnejšia skupina záujemcov, je možné dohodnúť iné miesto konania (ponuka platí v rámci celého Slovenska podľa vopred dohodnutých podmienok).

Termín kurzu: Napíšte nám, radi vás zaradíme do najbližšieho kurzu.

Individuálne školenia: V prípade, že vám nevyhovujú kolektívne kurzy písania (z časového alebo iného dôvodu), odporúčame vám individuálne poradenstvo na tému Ako vydať knihu.
Cena služby je 85 €, pokiaľ ste členom OZ Eženy alebo klientom našej spoločnosti, platia pre vás zľavy vo výške 10% z ceny. Dĺžku stretnutia si určujete samy, minimálne 90 min, max 180 min (je možné rozdelenie na dve konzultácie). Miesto stretnutia závisí tiež od vás (Senec, Bratislava alebo skype, je možné dohodnúť si aj stretnutie vo vašom regióne).

Odporúčania pre záujemcov o kurz (platí aj pri individuálnom poradenstve)
Minimálne sedem dní pred samotným kurzom zašlite ukážku vášho rukopisu (stačia aj tri normostrany textu). Môžeme sa tak vecnejšie zamerať na obsah vašej budúcej knihy.

Kontakt: Gabriela Revická (viac o mne na revicka.sk)
grevicka@tricio.sk

Služby, ktoré súvisia s vydaním knihy:
– korektúry textov
– služby editora – túto službu zabezpečíme prostredníctvom externého spolupracovníka
– gramatika a pravidlá slovenského pravopisu
besedy o knihách, aj besedy so zaujímavými osobnosťami a autormi
– individuálne poradenstvo o usmernení témy knihy, jej výpovede

Želáte si konzultáciu k téme Ako vydať knihu, Ako pripraviť rukopis pre vydavateľstvo alebo máte záujem o posúdenie rukopisu? Pozrite si naše Poradenské služby pre autorov

Pozrite si aj naše workshopy pre autorov nových rukopisov – radi vás spoznáme 🙂

Máte záujem o kurz, literárnu besedu alebo o individuálne poradenstvo zamerané na postupy pred vydaním knihy? Napíšte nám: workshopy@tricio.sk.

Spracovala: Veronika Shaughnessy
Foto: Gabi Revická

404