FacebookRss

Katinka Soetens: Cesta kňažky je cestou lásky

Pridal/la v/vo dňa 14-10-13

Katinka Soetens: Cesta kňažky je cestou lásky

Jej meno sa spája s mystickým Avalonom. Žije v anglickom mestečku Glastonbury so svojimi tromi deťmi. Vedie workshopy po európskych mestách a rôzne zmysluplné rituály zasvätenia. Je tantrickou liečiteľkou, dulou, venuje sa alternatívnenu pôrodníctvu, je spoluorganizátorkou celosvetovej konferencie pre kňažky a slúži v chráme Bohyne, kde pomáha pri liečení emočných zranení ženám aj mužom. Predstavujeme vám Katinku Soetens, kňažku Bohyne a kňažku Avalonu.
 
Čo v skutočnosti znamená byť kňažkou, znie to tak záhadne…
Kňažka je veľmi špeciálna archetypálna rola. Pre mňa to znamená slúžiť bohyni ako posvätnému ženstvu. Cesta kňažky je cestou lásky, lásky k sebe samej, k druhým a tiež služba životu. To všetko pre mňa znamená moja práca. Pomáham ľuďom kráčať cestou k ich vlastnej transformácii, je to i liečenie aj prebúdzanie. Kňažka je tiež určitá spoločenská rola a zároveň veľmi osobná a vlastná spirituálna cesta. Je aj o držaní a vytváraní energetického poľa. Prítomnosť bohyne môže byť zažívaná cez mnohých ľudí. To všetko sa deje v mojom tele, no súčasne aj v tele ostatných, taktiež v okolitej prírode i vo všetkých priestoroch medzi nebom a zemou.
 
Ako teda vyzerá vaša práca s komunitou, v ktorej žijete?
Pre moju komunitu robím množstvo rozličných vecí. Jedným z hlavných spôsobov, ako slúžiť bohyni je pracovať s ľuďmi v ich sile. Pracovať s miestami v nás, ktoré nesú určité pocity hanby, smútku alebo strachu, tiež žiarlivosti, súťaživosti. Sú to miesta, ktoré zadržujú našu vlastnú silu. Moja práca predstavuje spôsob, ako v ľuďoch nájsť cestu k ich vlastnej žiare, aby cítili silu zdroja v nich, cestu k podstate ich duše. V reálnom živote to znamená mnoho rozličných činností: napr. som dula pri pôrodoch, učím ženy ako sa stať kňažkou – ako žiť v súlade s božstvom v nás. Tiež to môže mať spojenie s držaním priestoru na liečenie a znovuobjavovanie posvätnej sexuality. Liečenie jednotlivcov alebo párov, vytváranie ceremoniálov alebo festivalov, aby sa oslavovali zmeny v našom živote, zmeny jednotlivých ročných období v prírode, oslavovanie jej darov, vďačnosti, hojnosti, lásky. Je to hlavne liečenie a znovunachádzanie sily.
 
Čím je kňažka iná ako iné ženy? Kedy ste vy nastúpili na “cestu kňažky”?
Pred desiatimi rokmi som bola iniciovaná. Nie všetky ženy priťahuje cesta kňažky. Je to určité volanie, ktoré počujete vo svojom vnútri. Cesta duše, túženie, pritom neviete vlastne, kam vás vaša túžba volá, až pokiaľ nenájdete odpoveď. Potom nastáva návrat domov. Pre mňa je to najkrajšia cesta v mojom živote. Úžasná cesta, či už ide o prácu v chráme Bohyne, v kruhoch sesterstva, či o individuálnu práca s ľuďmi. Je to autenticita.
 
Katinka Soetens - knazka z Avalonu
Čím sa líši žena – kňažka vo vzťahu k opačnému pohlaviu, resp. aký je rozdiel medzi kresťanským kňazom, ktorý žije v celibáte a kňažkou?
Som kňažka Bohyne a  Avalonu a v jej tradícii existujú aj avalonskí kňazi. Medzi kňazom a kňažkou v avalonskej tradícii nie je rozdiel, no medzi avalonskou kňažkou a kňazom v našej patriarchálnej spoločnosti samozrejme rozdiel je. Kňažka vidí všetok život ako posvätný: naše telo je posvätné a všetky spôsoby lásky sú posvätné, a tiež vyjadrenie nášho spirituálneho života je cez telo, ktoré zahŕňa radosť, krásu, extázu, posvätnú sexualitu, tanec, hudbu, farby, oslavy. Nepracujeme s ľuďmi z pohľadu nadvlády nad niekým, vytvárame pôvodný spôsob v európskych ľuďoch ako to, že bohyňa má rada ľudí, ktorí slúžia životu. Je to láska, nie strach. Nejde o súťaženie, ale o spoluprácu. Uznáva posvätnosť bohyne a všetkého, čo existuje, nie byť oddelená od muža, ale byť spolu. Byť spolu so silou, nie vládnuť silou nad niečím. Byť so silou, ktorá vychádza z vnútra ľudskej bytosti. Jedna z vecí, ktoré sa vo svete deje je obmedzovanie, kontrolovanie a blokovanie sexuality – je to jeden zo spôsobov, ktorým sa sexualite berie jej posvätnosť.
 
Ako sa žena môže stať kňažkou?
Kathy Jones je iniciátorkou školy kňažiek v Glastonbury, vedie k rozpomínaniu sa a tvoreniu škôl v európskych krajinách, napr. vo Švédsku, v Holandsku, v Nemecku, vo Francúzsku, v Španielsku, v Česku a tento rok v novembri sa otvára škola aj na Slovensku. Je to ročná škola, ktorá začne rozpomínaním a napojením na Živenu – bohyňu tejto krajiny. Ako sa žena môže stať kňažkou – je to zasvätenie k vnútornej práci a tiež je to zároveň cesta liečenia všetkých zranení, strachov a smútkov, aby sme mohli znovu žiariť, aby sme sa znovu rozpomenuli ako pracovať s energiou vo svojom tele, ako vidieť a cítiť bohyňu, zažívať svoj život ako posvätný, ako žiť zo svojej sily, vytiahnuť dary a tiež vnútorná túžba slúžiť bohyni pre seba, ale aj ostatných – to všetko je súčasťou školy kňažiek. Centrálna bohyňa Slovenska – Živena má zlaté vyžarovanie, jej telo tvorí krajina, pohoria, rieky. Teším sa, ako ju viac spoznám.
 
Rozhovor bol pripravený pre Regionpress.sk
Text a foto: Gabriela Revická
Preklad: Andrea Sobotová
 

404