FacebookRss

K rozhovorom o pôrodoch na Slovensku (čo sa do Profitu nezmestilo)

Pridal/la v/vo dňa 13-1-15

Zuzana Krišková, jedna zo zakladajúcich členiek občianskeho združenia Ženské kruhy, združenia humanitného a charitatívneho charakteru, ktorého poslaním je podpora a cielená činnosť zameraná na humanizáciu pôrodníctva v Slovenskej republike a to so zameraním najmä na podporu propagácie myšlienok v oblasti prirodzeného tehotenstva, prirodzeného, normálneho pôrodu s následnou neoddeliteľnou jednotou matky a dieťaťa a podporou dlhodobého dojčenia.

  

V čom je z vášho pohľadu naša zdravotná starostlivosť o tehotnú ženu, rodičku a šestonedieľku dobrá? Prečo?

Tehotná žena má u nás hradené pravidelné tehotenské prehliadky a pôrod v pôrodnici. Nie všetky ženy vo svete majú takúto výsadu.

Kde máme oproti iným vyspelým krajinám rezervy?

V mnohých slovenských pôrodniciach sa stále používajú postupy, ktoré WHO považuje za škodlivé alebo rutinné a vyspelé európske štáty ich už pred desiatkami rokov zmenili pod tlakom nových vedeckých poznatkov. Napríklad: oddeľovanie zdravého novorodenca od matky na niekoľko hodín po pôrode, zákaz prijímať tekutiny a jedlo počas pôrodu, nemožnosť slobodne si zvoliť pôrodnú polohu, tlačenie „na povel“, rutinný nástrih hrádze, tzv. „skákanie na brucho“ počas pôrodu atď. Absentuje u nás aj kontinuálna starostlivosť o rodičku poskytovaná pôrodnými asistentkami. Problematická býva aj centralizácia žien s rizikovou tehotnosťou do špecializovaných zdravotníckych zariadení, úplne absentuje starostlivosť o ženy v šestonedelí.

Čo podľa vašich skúseností ženy pri pôrode potrebujú? Do akej miery je táto potreba na Slovensku naplnená?

Potreby žien sú vždy veľmi individuálne. Ale môžeme povedať, že ženy sa pri pôrode potrebujú cítiť predovšetkým bezpečne. Tomuto pocitu napomáha zabezpečenie súkromia a intimity, rešpektovanie dôstojnosti, informovanosť rodiacej ženy o postupoch, o jej zdravotnom stave, prítomnosť blízkej osoby. Z našich skúseností ženy veľmi zle vnímajú najmä to, keď stratia kontrolu nad priebehom pôrodu. Stáva sa, že sa iba spätne dozvedajú zo zdravotného záznamu, aké všetky zásahy boli počas pôrodu vykonané.

Ako sa pri pôrode dodržiavajú ľudské práva?

Ľudské práva pri pôrode sú najčastejšie spájané s rešpektom, dôstojnosťou, telesnou integritou a najvyššou dosiahnuteľnou mierou zdravia. Konkrétne príklady: právo na ohľaduplné a nenásilné fyzické zaobchádzanie, právo na informácie, informovaný súhlas a odmietnutie navrhovaného postupu, právo na ochranu súkromia a zachovania intimity, dôvernosť a ochranu údajov, právo na dôstojný a rešpektujúci prístup bez nátlaku, manipulácie a zastrašovania atď.

Načo slúži tlačivo informovaný súhlas o starostlivosti pri pôrode. (Lekári si zjavne myslia, že  slúži na ich ochranu pred možným stíhaním zo zanedbania starostlivosti.)

Zákon ukladá, že zdravotná starostlivosť má byť správne poskytnutá až po získaní informovaného súhlasu. Zároveň sa zo strany pacienta predpokladá aj možnosť informovaný súhlas neposkytnúť, prípadne poskytnutý súhlas odvolať. Tlačivo „informovaný súhlas“ je písomný doklad o tom, že pacientka bola poučená o zdravotnej starostlivosti a že s ňou vyjadruje súhlas. Treba si však uvedomiť, že samotné podpísanie tlačiva sa nemôže považovať za získanie informovaného súhlasu podľa zákona. Osobná komunikácia je pri poskytovaní informácii a získaní súhlasu nenahraditeľná.

 

Gabriela Revická

Odporúčame prečítať si rozhovor s dulou Silviou Galatovou, s Luciou Lužinskou a s Dr. Michelom Odentom – publikované v Profite/ 2014

404