FacebookRss

FAQ – Najčastejšie otázky súvisiace s vydaním knihy

Pridal/la v/vo dňa 29-3-13

FAQ – Najčastejšie otázky súvisiace s vydaním knihy

Ako pripraviť rukopis pre vydavateľstvo, aké sú povinnosti vydavateľstva, služba zameraná na pomoc  pre začínajúcich autorov, ako sa vybavuje ISBN, atď.

 

 • Existuje nejaká služba zameraná na pomoc pre začínajúcich autorov?
  – Pokiaľ hľadáte odpovede na otázku Ako začať písať knihu alebo ako pripraviť knihu, alebo čím sa riadiť pri písaní knihy, ako napísať dobrú knihu, odporúčame vám službu Poradenstvo pre autorov.
 • Čo je to ISBN a načo ho pri vydaní knihy potrebujem?
  – Tejto otázke sa venujeme v článku Viete, čo je ISBN?
 • Aké sú povinnosti vydavateľa po vydaní knihy súvisiace so zaslaním povinných výtlačkov do Slovenskej národnej knižnice a slovenských knižníc?
  – Podľa Slovenskej národnej knižnice (www.snk.sk) je povinnosťou vydavateľa do desiatich dní po vydaní knihy poslať povinné výtlačky do určených knižníc na svoje náklady. Pri náklade nad 500 ks je to 10 kníh, do 500 ks 4 knihy. Zoznam knižníc, kam treba zaslať povinné výtlačky nájdete TU.
 • Aké sú povinnosti vydavateľa voči Literárnemu fondu?
  – Povinnosťou vydavateľa je strhnúť autorovi za knihu z honoráru 2 % a odoslať ich Literárnemu fondu. Viac o povinnostiach voči Literárnemu fondu sa dozviete na stránkach Literárneho fondu:
  http://litfond.sk/index.php/o_fonde/avizo
  http://litfond.sk/index.php/o_fonde/kodovnik/
  http://litfond.sk/index.php/o_fonde/kontakt/
 • Aké sú povinosti autora voči daňovému úradu a zdravotnej poisťovni?
  – V prípade, že ste autor knihy, ktorá Vám vyšla, Vašou povinnosťou je:
  a.) nahlásiť sa na príslušnom daňovom úrade, ako poberateľ honorárov
  b.) nahlásiť sa v zdravotnej poisťovni, kvôli odvodom
  Problematika je zložitejšia, na úrady treba zájsť osobne a nechať si vysvetliť, koľko ste povinný platiť, kedy a komu. Ak okrem písania aj pracujete a dostanete honorár za knihu, máte povinnosť si do konca marca podať Daňové priznanie. Na začiatku sa to môže zdať dosť zložité, preto je dobré poradiť sa s účtovníčkou alebo s účtovníkom.
 • Aké sú povinnosti autora voči Literárnemu fondu?
  – Ak ste autorom, o Literárny fond sa stará váš vydavateľ. Jeho povinnosťou je strhnúť vám z honoráru 2 % a odoslať ich do Literárneho fondu.
 •  Ako je to v prípade, keď je autor zároveň vlastníkom vydavateľstva a knihy si môže sám vydať?
  – Ak je autor zároveň majiteľom vydavateľstva, ktoré je spoločnosťou s ručením obmedzeným (s. r. o.) a vydá si knižku sám vo svojom vydavateľstve, môže s vydavateľstvom uzavrieť Licenčnú zmluvu a nechať si vyplatiť ako súkromná osoba honorár od vlastného vydavateľstva. S. r. o. si týmto spôsobom zníži dane (pretože honorár je výdavok s. r. o.) a zároveň aj zisk. Ako súkromná osoba má autor povinnosť z časti honoráru zaplatiť daň (do určitej výšky ročného príjmu – odporúčame si túto problematiku prediskutovať s daňovým poradcom).
  – Ako autor si môžete vo vlastnom vydavateľstve nárokovať na honorár, ktorý by mal byť, samozrejme, v primeranej výške. Ak si na honorár nenárokujete, peniaze za honorár zostanú vydavateľstvu, ale keďže ste zároveň majiteľom vydavateľstva vy, de facto zostanú vám. Okrem toho vám de facto zostane aj zisk z predaja knihy.
 • Potrebujem pre každú verziu knihy nové ISBN?
  – Informácie ohľadom odpovedí zo slovenskej národnej knižnice sa venujeme v článku Viete, čo je ISBN?
 • Aké sú povinnosti voči Literárnemu fondu, v prípade, že je autor knihy zároveň majiteľom vydavateľstva, ktoré knihu vydalo?
  – Podľa vyjadrenia pána Imricha Csölleho, kontrolóra Literárneho fondu, v tomto prípade nevzniká povinnosť odviesť 2% do Literárneho fondu, keďže podľa Zákona NR SR č 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch, konkrétne § 5 a § 6 Príspevky príjemcov autorských odmien výkonných (reprodukčných) umelcov, sa príspevky do Literárneho fondu odvádzajú na základe vyplatenej autorskej odmeny, čo je stanovené v Autorskej (Licenčnej) zmluve podľa § 40 autorského zákona. Vydavateľ (fyzická osoba) sám so sebou nemôže uzavrieť autorskú zmluvu, preto autorovi nevzniká povinnosť odviesť 2% príspevok do Literárneho fondu.
 • Musí mať knižnica súhlas k zverejňovaniu obálok kníh od vydavateľstva, ktoré knihu vydalo?
  – Zverejňovanie obálok ešte stále nie je právne ošetrené a riešené cez Ministerstvo kultúry SR. Odporúča sa však, aby si každá knižnica sama vyžiadala od jednotlivych vydavatelov súhlas k zverejňovaniu obálok kníh.
 • Treba v prípade dotlače knihy s novým ISBN z dôvodu malých úprav textu na obálke zaslať povinné výtlačky do Slovenskej národnej knižnice a vybraných Slovenských knižníc?
  – Áno, povinné výtlačky do Slovenskej národnej knižnice a vybraných slovenských knižníc sa posielajú aj z dotlače.
 •  

  Spracovala: Veronika Shaughnessy
  Foto: Michal Eliáš

404