FacebookRss

Tlačová správa a jej použitie

Pridal/la v/vo dňa 22-5-13

Tlačová správa a jej použitie

Používanie tlačových správ môže byť popri kvalitnom SEO zaujímavým doplnkovým spôsobom na optimalizáciu vašich web stránok, dosiahnutie lepšej pozície vo vyhľadávačoch, zvýšenie ich návštevnosti a hlavne zvýšenie povedomia verejnosti o vašej firme alebo značke. Ich tvorba nie je zložitá, je však potrebné pri nej dodržať niekoľko pravidiel, aby bola efektívna. Keď ju zvládnete, tlačové správy sa môžu stať dôležitou súčasťou vašich propagačných kampaní na internete.
 

Čo je tlačová správa

Tlačová správa je aktuálna informácia súvisiaca s vašou firmou, v ktorej môžete prezentovať nové výrobky alebo služby; zmeny vo firme; ocenenia, ktoré ste získali; podujatia, ktoré plánujete (v tom prípade je veľmi vhodné informovať následne aj o ich priebehu) a pod. Dôležité je uvedomiť si, že to nie je PR článok, a preto tak nemá pôsobiť. Mala by čitateľom prinášať hodnotné poznatky a byť podkladom pre novinárov na napísanie článku, ak ich jej téma zaujme. To je jej účel a zároveň váš cieľ pri jej písaní. Článok, ktorý napíše novinár, má totiž z pohľadu čitateľa oveľa väčšiu váhu ako reklama.

 
Ako sa píše tlačová správa

Pri jej formulovaní treba dodržať niekoľko zásad:
 
výstižnosť a primeraná stručnosť – nemala by byť príliš krátka, ani príliš dlhá, aj keď primeranosť jej rozsahu závisí od témy a konkrétneho obsahu – môžete sa inšpirovať už zverejnenými správami,
gramatická správnosť textu – aby znela profesionálne a vyjadrovala množstvo času, ktorý ste do nej investovali,
kľúčové slová – pre dosiahnutie merateľného zvýšenia vašej pozície vo vyhľadávačoch by mala byť ich hustota na úrovni 8 až 15 %,
citáty a prílohy (fotky, videá, obrázky a odkazy) – zvyšujú atraktívnosť správy pre čitateľov a vďaka nim môže zaujať aj menej exkluzívna novinka.
 
Časti tlačovej správy:
 
1. nadpis – najdôležitejšia časť správy, preto jej venujte maximálnu pozornosť (niektorí novinári čítajú len nadpisy),
2. dátum a miesto jej vydania,
3. perex – úvodná časť, ktorá musí obsahovať podstatu celej správy a odpovedať na otázky: kto, čo, kde, kedy, ako a prečo (preto je nepatričné minúť tento priestor na názov a opis činnosti vašej firmy),
4. telo – podrobnejšie informácie o predmete vášho oznamu, pozadie, súvislosti, príčiny a dôsledky, a pod. Okrem toho môžete uviesť aj spätné odkazy na svoju stránku,
5. informácia o vašej firme: kto ste a čo je predmetom vašej činnosti; kontaktná osoba
– jej meno, mailová adresa a telefónne číslo; odkazy na ďalšie zdroje informácií, napr. Facebook alebo Twitter.


Distribúcia tlačovej správy

Tlačovú správu môžete zaslať konkrétnym novinárom, ale to je vhodné a efektívne len v prípade, že ich osobne poznáte. Ich mailové schránky sú totiž denne zaplavené takým množstvom správ, že musia veľmi selektovať tie, ktoré si prečítajú. A tak sa môže
stať, že vaša správa skončí v koši len preto, že vás príjemca nepozná. Je tiež vysoká pravdepodobnosť, že skončí v spame. Takže je lepšie odhadnúť pre koho môže byť vaša správa naozaj pozoruhodná, než posielať ju všetkým, ktorí vám napadnú.
 
Ďalšou možnosťou komu správu zaslať sú spravodajské agentúry a internetové portály, ktoré často poskytujú možnosť zverejnenia správy ako svoju službu, t. j. za poplatok. Čiže ich využitie závisí od toho, koľko peňazí môžete investovať. Existujú však aj portály, ktoré umožňujú zverejnenie tlačovej správy zadarmo. Každý si teda môže nájsť primeraný nástroj na začlenenie tlačových správ do marketingu svojej firmy.
 
Spracovala: Jana Hoppanová
Zdroj: www.wikipedia.org, www.tlacovespravy.wordpress.com, www.informuje.com, www.sita.sk, www.tasr.sk, www.hotelblog.sk, www.blog.helius.eu, www.infosum.net/sk
 
Máte záujem o naše služby – písanie tlačových správ alebo o prípravu krátkych článkov pre vašu webstránku? Radi vám ponúkneme naše služby.
Kontakt: grevicka@tricio.sk
 
 

404