FacebookRss

Najčastejšie otázky na tému ISBN

Pridal/la v/vo dňa 10-4-13

   • Koľko výtlačkov treba poslať kam, keď vydavateľstvo vydá knihu?
    – Povinnosť určuje zákon č. 212/1997 Z. z., ktorý určuje presne stanovený počet kníh, ktoré treba v zákonom stanovenej lehote 10 dní od začatia rozširovania knihy zaslať do presne určených knižníc. Presný zoznam nájdete TU.

 

   • Aké sú povinnosti vydavateľa po vydaní knihy?
    – Povinnosťou vydavateľa je dodať do desiatich dní povinné výtlačky do určených knižníc.

 

   • Aké sú úlohy Národnej agentúry ISBN v SR?
    – Úlohou Národnej agentúry ISBN na Slovensku je registrovať vydavateľskú produkciu na Slovensku (Zákon č. 212/1997 Z. z.)

 

   • Platí sa za pridelenie ISBN?
    – ISBN prideľuje Slovenská národná knižnica bezplatne.

 

   • Možno vydať knihu bez ISBN?
    – O pridelení resp. nepridelení ISBN rozhoduje Slovenská národná knižnica na základe zaradenia knihy podľa typológie dokumentov.

 

   • Čo sa stane, keď Slovenská národná knižnica pridelila ISBN a vydavateľ titul nevytlačil? Čo z toho plynie alebo ako má vydavateľ postupovať?
    – V prípade, že titul nebol vydaný, z rôznych príčin, treba o tejto skutočnosti informovať Národnú agentúru USBN.

 

   • Aký je rozdiel medzi ISBN a IBAN?
    – ISBN je jednoznačný medzinárodný identifikátor monografických publikácií, IBAN sa používa v bankovníctve.

 

   • Treba pre dotlač knihy nové ISBN v prípade, že sa predná obálka doplní krátkym textom a text na zadnej obálke sa jemne upraví?
    – Áno, v prípade akejkoľvek, i malej zmeny, si treba požiadať o pridelenie nového ISBN. Formulár sa nachádza na webovej stránke www.snk.sk v sekcii Služby vydavateľom, v časti Formuláre. http://www.snk.sk/?ziadost-o-pridelenie-cisla-isbn

 

   • Potrebuje kniha v elektronickej verzii ďalšie ISBN, ak jej bolo pridelené ISBN pre elektronickú verziu e-PUB a bola s týmto ISBN vyrobená jedným výrobcom, no vydavateľ ju chce dať v elektronickej verzii vyrobiť ešte u ďalšieho výrobcu?
    – Pokiaľ nedôjde k zmene vydavateľa, ktorému bolo pôvodné ISBN pridelené, platí pôvodné ISBN, pridelené Slovenskou národnou knižnicou. V prípade, ak sa ďalší výrobca elektronickej verzie knihy stane jej vydavateľom, tento nový vydavateľ musí požiadať o nové ISBN.

Spracovala: Veronika Shaughnessy
Zdroj: p. Agáta Klimeková, Zuzana Chludová, Slovenská národná knižnica v Martine

404